Polityka Prywatno┼Ťci

POLITYKA PRYWATNOŚCI
dla klient├│w i kontrahent├│w

I. Dane Administratora Danych Osobowych
Informujemy, ┼╝e administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Surowiec prowadz─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů ProjectMed Tomasz Surowiec, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej, pos┼éuguj─ůcy si─Ö numerem NIP 966-067-35-14, zwany dalej ÔÇ×AdministratoremÔÇŁ.
Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest mo┼╝liwy pod adresem e-mail: handlowy@projectmed.pl
II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Aby ┼Ťwiadczy─ç us┼éugi zgodnie z profilem dzia┼éalno┼Ťci, Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
1. dokonania wyceny towaru lub us┼éugi oraz rozpatrzenia reklamacji przetwarzane s─ů takie dane osobowe, jak: imi─Ö i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer zam├│wienia.
Podstaw─ů prawn─ů takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, kt├│ry pozwala przetwarza─ç dane osobowe, je┼╝eli s─ů one konieczne do wykonania umowy lub podj─Öcia czynno┼Ťci zmierzaj─ůcych do zawarcia umowy.
2. dostarczenie dokument├│w wymaganych ustaw─ů o wyrobach medycznych, ustaw─ů o produktach biob├│jczych, ustaw─ů o produktach kosmetycznych, rozporz─ůdzeniem REACH przetwarzane s─ů takie dane osobowe, jak: imi─Ö i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
Podstaw─ů prawn─ů takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, kt├│ry pozwala przetwarza─ç dane osobowe, je┼╝eli s─ů one konieczne do wykonania umowy lub podj─Öcia czynno┼Ťci zmierzaj─ůcych do zawarcia umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO jako niezb─Ödne do wype┼énienia obowi─ůzk├│w prawnych ci─ů┼╝─ůcych na Administratorze.
3. kontaktu telefonicznego w sprawach zwi─ůzanych z realizacj─ů zam├│wienia przetwarzane s─ů takie dane osobowe, jak imi─Ö i nazwisko, numer telefonu, numer zam├│wienia.
Podstaw─ů prawn─ů takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, kt├│ry pozwala przetwarza─ç dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
4. wystawienia faktury i spe┼énienia innych obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z przepis├│w prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji ksi─Ögowej przez 5 lat, przetwarzane s─ů takie dane osobowe, jak: imi─Ö i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP, numer zam├│wienia.
Podstaw─ů prawn─ů takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, kt├│ry pozwala przetwarza─ç dane osobowe, je┼╝eli takie przetwarzanie jest konieczne do wype┼énienia obowi─ůzk├│w prawnych ci─ů┼╝─ůcych na Administratorze.
5. marketingu bezpo┼Ťredniego przetwarzane s─ů takie dane osobowe, jak: imi─Ö i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby.
Podstaw─ů prawn─ů takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, kt├│ry pozwala przetwarza─ç dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
6. tworzenia rejestr├│w i ewidencji zwi─ůzanych z RODO, w tym np. rejestru klient├│w, kt├│rzy zg┼éosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzane s─ů takie dane osobowe, jak: imi─Ö i nazwisko, adres e-mail.
Przepisy RODO nak┼éadaj─ů na Administratora okre┼Ťlone obowi─ůzki dokumentacyjne dla wykazania zgodno┼Ťci i rozliczalno┼Ťci, nadto, je┼╝eli zg┼éosi Pani/Pan np. sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pan danych osobowych do cel├│w marketingowych, Administrator musi wiedzie─ç, wobec kogo nie stosowa─ç marketingu bezpo┼Ťredniego.
Podstaw─ů prawn─ů takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, kt├│ry pozwala przetwarza─ç dane osobowe, je┼╝eli takie przetwarzanie jest konieczne do wype┼énienia obowi─ůzk├│w prawnych ci─ů┼╝─ůcych na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, kt├│ry pozwala przetwarza─ç dane osobowe, je┼╝eli tym sposobem Administrator realizuje sw├│j prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat os├│b, kt├│re realizuj─ů swoje uprawnienia wynikaj─ůce z RODO).
7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzane s─ů takie dane osobowe, jak: imi─Ö i nazwisko lub ewentualnie nazw─Ö firmy, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL lub numer NIP, adres e-mail, numer zam├│wienia.
Podstaw─ů prawn─ů takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, kt├│ry pozwala przetwarza─ç dane osobowe, je┼╝eli tym sposobem Administrator realizuje sw├│j prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, kt├│re pozwol─ů ustali─ç, dochodzi─ç lub broni─ç si─Ö przed roszczeniami, w tym klient├│w i os├│b trzecich).
8. archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imi─Ö i nazwisko, adres e-mail, numer zam├│wienia.
ÔÇö na potrzeby zabezpieczenia informacji, kt├│re mog─ů s┼éu┼╝y─ç wykazywaniu fakt├│w o znaczeniu prawnym. Podstaw─ů prawn─ů takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, kt├│ry pozwala przetwarza─ç dane osobowe, je┼╝eli tym sposobem Administrator realizuje sw├│j prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, kt├│re pozwol─ů dowie┼Ť─ç pewnych fakt├│w zwi─ůzanych z realizacj─ů zam├│wie┼ä, np. gdy jaki┼Ť organ pa┼ästwowy tego za┼╝─ůda).
9. wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzane s─ů takie informacje tekstowe.
Podstaw─ů prawn─ů takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, kt├│ry pozwala przetwarza─ç dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wej┼Ťciu na stron─Ö internetow─ů pojawia si─Ö zapytanie o zgod─Ö na wykorzystanie cookies).
III. Cookies
1. Administrator na swojej stronie internetowej, wykorzystuje tzw. cookies, czyli kr├│tkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy te┼╝ innym urz─ůdzeniu u┼╝ytkownika.
2. Cookies wp┼éywa na procesy i wydajno┼Ť─ç korzystania ze strony internetowej ÔÇö pliki cookies s─ů wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie dzia┼éa┼éa i aby mo┼╝na by┼éo korzysta─ç z funkcji na niej dost─Öpnych, co jest mo┼╝liwe mi─Ödzy innymi dzi─Öki zapami─Ötywaniu ustawie┼ä pomi─Ödzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzi─Öki nim mo┼╝na zatem sprawnie porusza─ç si─Ö na stronie internetowej i poszczeg├│lnych podstronach.
3. Pani/Pana przegl─ůdarka internetowa domy┼Ťlnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pani/Pana urz─ůdzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyra┼╝enie zgody na u┼╝ycie cookies. Je┼╝eli jednak nie ┼╝yczy Pani/Pan sobie wykorzystania cookies przy przegl─ůdaniu strony internetowej, mo┼╝na zmieni─ç ustawienia w przegl─ůdarce internetowej ÔÇö ca┼ékowicie blokowa─ç automatyczn─ů obs┼éug─Ö plik├│w cookies lub ┼╝─ůda─ç powiadomienia o ka┼╝dorazowym zamieszczeniu cookies w urz─ůdzeniu. Ustawienia mo┼╝na zmieni─ç w dowolnej chwili.
IV. Prawo wycofania zgody
1. Je┼╝eli przetwarzanie danych osobowych odbywa si─Ö na podstawie zgody, w ka┼╝dej chwili mo┼╝e Pani/Pan t─Ö zgod─Ö cofn─ů─ç.
2. Je┼╝eli chcia┼éaby/chcia┼éby Pani/Pan cofn─ů─ç zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu nale┼╝y wys┼éa─ç e-maila bezpo┼Ťrednio Administratorowi na adres handlowy@projectmed.pl.
3. Je┼╝eli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa┼éo si─Ö na podstawie zgody, jej cofni─Öcie nie powoduje, ┼╝e przetwarzanie danych osobowych do tego momentu by┼éo nielegalne. Innymi s┼éowy, do czasu cofni─Öcia zgody mamy prawo przetwarza─ç Pani/Pana dane osobowe i jej odwo┼éanie nie wp┼éywa na zgodno┼Ť─ç z prawem dotychczasowego przetwarzania.
V. Wym├│g podania danych osobowych
1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zale┼╝y od Pani/Pana decyzji. Jednak┼╝e w niekt├│rych przypadkach podanie okre┼Ťlonych danych osobowych jest konieczne.
2. Aby zawrze─ç lub wykona─ç umow─Ö, konieczne jest podanie: imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu zamieszkania lub siedziby, numeru telefonu, adresu e-mail.
3. Aby m├│c otrzyma─ç faktur─Ö VAT, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP.
4. Aby m├│c si─Ö skontaktowa─ç z Pani/Panem telefonicznie w sprawach zwi─ůzanych z realizacj─ů zam├│wienia, konieczne jest podanie numeru telefonu.
VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Administrator informuje, ┼╝e nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
VII. Odbiorcy danych osobowych
1. W razie potrzeby, Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe firmie ksi─Ögowej oraz firmie hostingowej.
2. Mo┼╝e si─Ö zdarzy─ç, ┼╝e na podstawie w┼éa┼Ťciwego przepisu prawa lub decyzji w┼éa┼Ťciwego organu Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe r├│wnie┼╝ innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Administrator zapewnia, ┼╝e ka┼╝dy przypadek ┼╝─ůdania udost─Öpnienia danych osobowych analizuje starannie i wnikliwie, aby nie przekaza─ç informacji osobie nieuprawnionej.
VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
1. Administrator korzysta z us┼éug i technologii, oferowanych przez takie podmioty jak Dropbox. Firma ta ma siedzib─Ö poza Uni─ů Europejsk─ů, a zatem w ┼Ťwietle przepis├│w RODO jest traktowana jako pa┼ästwo trzecie.
2. Administrator zapewnia, ┼╝e przy korzystaniu z us┼éug i technologii przekazuje dane osobowe wy┼é─ůcznie podmiotowi ze Stan├│w Zjednoczonych i takiemu, kt├│ry przyst─ůpi┼é do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. ÔÇö wi─Öcej na ten temat mo┼╝na przeczyta─ç na stronie Komisji Europejskiej dost─Öpnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, kt├│re przyst─ůpi┼éy do programu Privacy Shield, gwarantuj─ů, ┼╝e b─Öd─ů przestrzega─ç wysokich standard├│w w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowi─ůzuj─ů w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich us┼éug i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
3. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
IX. Okres przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe przez czas, kt├│ry jest potrzebny, aby osi─ůgn─ů─ç wyznaczony cel. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostan─ů nieodwracalnie usuni─Öte lub zniszczone.
2. W sytuacji, gdy Administrator nie potrzebuje wykonywa─ç innych operacji na Pani/Pana danych osobowych ni┼╝ ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy tre┼Ť─ç zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwa┼éego usuni─Öcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpiecza ÔÇö poprzez pseudonimizacj─Ö. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy te┼╝ zbioru danych osobowych, kt├│rych bez dodatkowego klucza nie da si─Ö odczyta─ç, a zatem takie informacje staj─ů si─Ö ca┼ékowicie bezu┼╝yteczne dla osoby nieuprawnionej.
3. Odno┼Ťnie poszczeg├│lnych okres├│w przetwarzania danych osobowych, Administrator informuje, ┼╝e dane osobowe przetwarza przez okres:
ÔÇó trwania umowy ÔÇö w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
ÔÇó 3 lat lub 10 lat + 1 rok ÔÇö w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä;
ÔÇó 6 miesi─Öcy ÔÇö w odniesieniu do danych osobowych, kt├│re zosta┼éy zebrane przy wycenie zam├│wienia, a jednocze┼Ťnie nie dosz┼éo do niezw┼éocznego zawarcia umowy;
ÔÇó 5 lat ÔÇö w odniesieniu do danych osobowych wi─ů┼╝─ůcych si─Ö ze spe┼énieniem obowi─ůzk├│w z prawa podatkowego;
ÔÇó do czasu cofni─Öcia zgody lub osi─ůgni─Öcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
ÔÇó do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osi─ůgni─Öcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do cel├│w marketingu bezpo┼Ťredniego;
4. Okresy w latach liczone s─ů od ko┼äca roku, w kt├│rym Administrator rozpocz─ů┼é przetwarzanie danych osobowych, aby usprawni─ç proces usuwania lub niszczenia danych osobowych.
5. Dodatkowy rok zwi─ůzany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany mo┼╝liwo┼Ťci─ů zg┼éoszenia przez Pani─ů/Pana roszczenia na chwil─Ö przed up┼éywem terminu przedawnienia, ┼╝─ůdanie mo┼╝e zosta─ç dor─Öczone z istotnym op├│┼║nieniem lub mo┼╝e zosta─ç b┼é─Ödnie okre┼Ťlony termin przedawnienia roszczenia.
X. Uprawnienia podmiot├│w danych
1. W zwi─ůzku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przys┼éuguje Pani/Panu:
1) prawo dost─Öpu do tre┼Ťci danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO
2) prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 R RODO
3) prawo do usuni─Öcia danych osobowych, na podstawie art. 17 R RODO
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 RODO
6) prawo do przenoszenia danych osobowych, na podstawie art. 20 R RODO.
2. Wymienione uprawnienia nie maj─ů charakteru absolutnego, a zatem w niekt├│rych sytuacjach Administrator mo┼╝e zgodnie z prawem odm├│wi─ç Pani/Panu ich spe┼énienia. Jednak┼╝e, je┼╝eli Administrator odmawia uwzgl─Ödnienia ┼╝─ůdania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzgl─Ödnienia ┼╝─ůdania jest konieczna.
3. Swoje uprawnienia mo┼╝e Pani/Pan zrealizowa─ç poprzez wys┼éanie e-maila bezpo┼Ťrednio Administratorowi na adres handlowy@projectmed.pl.
XI. Prawo do wniesienia skargi
Je┼╝eli uwa┼╝a Pani/Pan, ┼╝e Pani/Pana dane osobowe s─ů przetwarzane niezgodnie z obowi─ůzuj─ůcym prawem, mo┼╝e Pan/Pani wnie┼Ť─ç skarg─Ö do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.
XII. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejsz─ů Polityk─ů prywatno┼Ťci obowi─ůzuj─ů przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatno┼Ťci zostanie Pani/Pan powiadomiona/powiadomiony drog─ů e-mailow─ů.
3. Niniejsza Polityka prywatno┼Ťci obowi─ůzuje od dnia 25 maja 2018 r.